PRZEGLĄDY REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

       Firma Regalux oferuje wykonanie okresowych przeglądów wszystkich typów regałów magazynowych oraz pozostałych konstrukcji magazynowych.


Przegląd obejmuje:

 • identyfikację uszkodzeń i nieprawidłowości,
 • sprawdzenie kompletności poszczególnych elementów regałów,
 • pomiar odchylenia od pionu wybranych słupów,
 • kontrolę poprawności wykonanego montażu regałów,
 • weryfikację dokumentacji i oznakowania,
 • przygotowanie raportu pokontrolnego.

 

Zapewniamy:

 • wykwalifikowanych specjalistów,
 • przygotowanie listy zaleceń, co do dalszej eksploatacji regałów,
 • wykonanie przeglądów na terenie całego kraju,
 • konkurencyjne ceny,
 • indywidualne podejście do każdego zlecenia.

 

Pytania dot. przygotowania oferty na przegląd regałów prosimy kierować do naszych specjalistów:

Tel.: +48 52 39 502 46

E-mail: info@regalux.pl

 

 

Regulacje prawne: 
Zgodnie z wymaganiami Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 (dz. U. Nr 191, poz. 1596 oraz z 2003 Nr 178 poz. 1745) oraz znowelizowaną normą europejską PN-EN 15 635, na pracodawcy spoczywa obowiązek systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych.