Okresowe Przeglądy Regałów

Gruntowna analiza stanu technicznego regałów pozwala na zainicjowanie działań prewencyjnych, które przekładają się na wyeliminowanie lub maksymalne ograniczenie nakładów finansowych związanych z zakupem nowych regałów, kosztem zniszczonych towarów, a także zwiększenie bezpieczeństwa  pracy pracowników.

Zgodnie z normą PN-EN 15635 regały magazynowe podlegają okresowym kontrolom, przeprowadzanym przez specjalistyczne firmy zewnętrzne co najmniej raz w roku.

Przegląd obejmuje:

 • identyfikację uszkodzeń i nieprawidłowości,
 • sprawdzenie kompletności poszczególnych elementów regałów,
 • pomiar odchylenia od pionu wybranych słupów,
 • kontrolę poprawności wykonanego montażu regałów,
 • weryfikację dokumentacji i oznakowania,
 • przygotowanie raportu pokontrolnego.

Firma Regalux zapewnia:

 • wykwalifikowanych specjalistów,
 • przygotowanie listy zaleceń, co do dalszej eksploatacji regałów,
 • wykonanie przeglądów na terenie całego kraju,
 • konkurencyjne ceny,
 • indywidualne podejście do każdego zlecenia.

wróć do strony głównej