Winda słupowa, przenośnik pionowy VL - Vertical Lift

Na sprzedaż oferujemy windę słupową bez sterowania - dostępna sama mechanika.

Windy słupowe wyróżniają się mocną i prostą budową. Praca odbywa się bardzo dynamicznie i cicho. Podnośnik może być wyposażony według wymagań klienta. Widły załadunkowe są przystosowane do współpracy z pasem prowadzącym oraz przenośnikami rolkowymi. Winda słupowa oferuje możliwość szybkiej i bezpiecznej dystrybucji ładunków między kilkoma poziomami. W zależności od wykonywanego zadania, ładunek może być ułożony pionowo przy stacjach załadunkowych lub rozładunkowych na różnych poziomach.

stan: Nowy

cena: 120.000,00 zł netto

status: Dostępny

Opis produktu

Podajnik słupowy pionowy jest maszyną przeznaczoną do pionowego transportu towarów, w systemie regałów magazynowych. W szczególności takich jak kartony, pudełka, skrzynki plastikowe i tym podobne, o kształtach prostopadłościennych.

Podajnik umożliwia załadunek i rozładunek towarów oraz ich przenoszenie w układzie pionowym bez udziału człowieka.

W zależności od transportowanych towarów, winda jest wyposażana w pojedynczą lub podwójna karetkę, na której zamontowane są przenośniki rolkowe. Rodzaj przenośników instalowanych na karetce windy dobierany jest ściśle według wymagań klienta. To samo dotyczy rodzaju i mocy głównego układu napędowego, który głównie zależy od masy całkowitej transportowanego towaru i wydajności systemu.

Głównym elementem budowy przenośnika pionowego jest słup, posadowiony na stalowej konstrukcji stojaka, który jest zakotwiona do posadzki. Do konstrukcji nośnej słupa zamocowane są prowadnice, w których porusza się platforma ruchoma z podajnikami. Ruch pionowy platformy realizowany jest za pomocą kół i pasów synchronicznych, odpowiednio dobranym napędem „servo” lub motoreduktorem. Całość konstrukcji zabezpieczona jest klatką bezpieczeństwa, wyposażoną w czujniki i bariery optyczne wraz z niezbędnymi wyłącznikami bezpieczeństwa.

Dane techniczne:
Zasilanie główne: 400 [V] / 50 Hz
Zasilanie sterujące: 24 [V] DC
Moc max: 3,5 kW
Maksymalna prędkość pionowa: 2 m/s
Przyspieszenie (0-max): 5 s
Udźwig: Max. 120 kg
Ilość kondygnacji: 4
Wysokość podajnika słupowego HL: 12.000 [mm]
Natężenie hałasu: <70 dB (A)
Ilość karetek: 1 ÷ 2
Opcjonalna szerokość rolek: 540mm, 640mm, 840mm